Behandeling
In een lichaamshouding kunnen gespannen of verslapte spiergroepen worden opgemerkt. Zulke waarnemingen kunnen een concrete leidraad voor een behandeling (het proces) bieden.

Er is ruimte om te onderzoeken waar deze patronen in de jeugd begonnen zijn. Als kind leren we dat een aantal gedragingen getolereerd en gewaardeerd worden en een aantal gedragingen afgekeurd worden. Om toch genoeg liefde te ontvangen gaan we ons aanpassen aan deze verwachtingen van de buitenwereld en leren zo een aantal gedragingen, die niet gewenst zijn, in te houden. Dat wat we moesten inhouden kan ons later in de weg gaan zitten en een gespannen gevoel geven.

Als je weinig contact meer ervaart met je pijn, verdriet, angst, boosheid is er ook weinig contact mogelijk met je vreugde, blijdschap, spontaniteit en levendigheid. Als dit contact weer hersteld is, is het weer mogelijk je vrij te uiten, je eigen impulsen te voelen en een verdieping van je mogelijkheden te ervaren.

Balans in het lichaam
Dat wat het meest pijn doet is meestal dat we geen contact meer voelen met onze kern, ware aard of essentie. Door deze pijn te ervaren en de ingehouden impuls nu wel de ruimte te geven kan je bij je eigenlijke kern komen, je ware oorspronkelijke aard. En zo kan je meerdere mogelijkheden gaan vinden om meer vanuit deze unieke ware aard te leven.

De natuurlijke balans van je lichaam kan verstoord zijn door verslapte of chronisch gespannen spiergroepen. Om weer in balans te raken heeft je lichaam een compensatie gezocht in het aanspannen resp. verslappen van spiergroepen. Dit kan leiden tot grote vermoeidheid, depressies, pijn of verstarring in je lichaam. Het is mogelijk dat het hele spierstelsel zich weer kan reorganiseren, wat een vrijerstromen van je levensenergie mogelijk maakt.

Het effect van de therapie
De effectiviteit van Lichaamsgerichte Therapie vloeit voort uit de bereidheid van de cliënt en de therapeut om op verschillende niveaus te werken. Het ene moment is de behandeling van het diepe weefsel aan de orde, een volgend moment speelt het proces (groei, genezing) zich af op het niveau van speciale ademtechnieken of van bio-energetische oefeningen (woorden, geluiden, bewegingen) een ander moment is er stilte waarin ruimte is om te laten ‘zijn’ wat er is.........

Het proces
Gedurende het gehele proces komen zowel fysieke als emotionele en mentale aspecten aan bod. Tijdens dit proces kan je bewuster worden over je gedragspatronen en onderdrukte emoties, die verantwoordelijk zijn voor de aangegeven spanningen en klachten.

Dit verworven inzicht kan de weg openen naar een ruimer lichaamsbewustzijn, een verdieping van het geestelijk bewustzijn en de weg openen naar het vinden van je eigen waarheid. Er is weer contact mogelijk met je “ware aard” en van hieruit kan je met meer helderheid, mildheid en liefde je eigen weg verder gaan.

Aandachtspunten in de sessies zijn
Helderheid en bewustzijn krijgen hoe je op dit moment functioneert in je leven. Wat gaat er goed, wat wil je veranderen en hoe zou je dit kunnen ontwikkelen?