Lichaamsgerichte Therapie
Postural Integration (of kortweg P.I.) en Neo-Reichiaanse therapie zijn vormen van Energetic-Integration, die in individuele behandelingen en groepen worden gegeven. Zie voor het downloaden van PDF brochures de website van de beroepsvereniging.

Lichaamsgericht betekent hier dat het vertrekpunt ligt bij de houding van het lichaam.

De fysieke houding van een persoon vertelt immers veel over diens levensgeschiedenis.

Er is een verbinding tussen de fysieke, emotionele en mentale houding van een mens.

Doordat deze houdingen als één geheel behandeld worden, kan ze beschouwd worden als een geïntegreerde methode.

Lichaamsgerichte Therapie kan voeren tot een bewuste omgang met de in het lichaam aanwezige emoties en tot het loslaten van onnodige spanningen.